Avatar, Chi tiết về thu nhập cây lúa và cây hướng dương

Avatar, Chi tiết về thu nhập cây lúa và cây hướng dương

29 Tháng 6 Năm 2014

Avatar, Chi tiết về thu nhập cây lúa và cây hướng dương Áp dụng cho nick 48 ô đất 10 gà, cá không tính nhé.

Avatar, Chi tiết về thu nhập cây lúa và cây hướng dương

Áp dụng cho nick 48 ô đất 10 gà, cá không tính nhé.
-1hd (hướng dương)= 3đ.
-1 ô đất trồng hướng dương= 567đ= 189hd.
-48 ô đất trong 1 vụ= 27216đ= 9072hd.
-2 ngày thu được= 108.864đ= 36288hd.
-1 lần nấu hết= 756hd= 2268đ= 4ô đất.
-lãi 1 lần nấu= 8640đ.
mỗi giờ lãi: 2880đ.
-2 ngày nấu hết= 36288đ= 12096hd.
-2 ngày còn dư số hd= 72576đ= 24192hd.
-2 ngày nấu lãi= 138240đ.
-thu nhập từ gà 2 ngày= 48000đ.
-tổng số thu nhập đc 2 ngày từ hd= 72576(số hd k nấu hết) 138240(tiền lãi từ nấu ăn) 48000(trứng gà) 36288(tiền hd dùng để nấu)= 295.104đ.

-1l (lúa)= 3đ.
-1 ô đất trồng lúa= 720l= 2160đ.
-48 ô đất (2 ngày)= 34560l= 103680đ.
-1qt (qủa trứng)= 3đ.
12qt= 360đ
-2 ngày thu nhập từ qt= 1600qt= 48000đ.
-2 ngày nấu ct (cơm trứng) hết= 69120l (thiếu 34560l).
-1 lần nấu ct hết= 1440l 12qt= 4680đ.
-Mỗi giờ lãi= 3360đ.
2 ngày nấu lãi= 80640đ.
-Số trứng còn= 1312qt= 39360xu.
-Tổng thu nhập 2 ngày từ cây lúa= 80640đ (tiền lãi nấu ăn) 39360đ (số trứng còn) 112320đ (số tiền gốc nấu ăn)= 232.320đ.

Tất cả chỉ là lý thuyết để ae tham khảo thôi nhé.

 

Từ khóa: thu thuat avatar, ...
Về trang chủ Về đầu trang
linkkf
game (155), lmht (153), android (130), 2015 (109), ngay (98), vi (87), nhat (82), thu (80), hack game (76), mobile (72), meo game (68), tu (66), download (62), iphone (59), thuat (58), dao (54), free (52), tablet (50), ninja (50), phone (48), mobile phone (48), cell phone (48), cap (47), rong (44), ngoc (44), 09 (40), cung (39), hoang (37), hai (37), 12 (37), ios (34), game android (34), tin tuc (30), tin tuc 24h (22), cach (22), truyen doremon che (21), doc truyen doremon che (21), cua (21), avatar (21), ola (20), ...